سفارش تبلیغ
صبا ویژن
علی

ان چیست که روز وشب دستش رابه کمرش زده و ایستادهایعنی چی؟

ان چیست که شیرین است ولی طعم ندارد سنگین است ولی وزن نداردیعنی چی؟ 

 ان چیست که روش نقره است ,زیرش طلایعنی چی؟

ان چیست که درمیان (گربه)و ماهی استیعنی چی؟

ان چیست که پای کوه نشسته  و عمامه به سرداردیعنی چی؟

ان کدام جانور است که هرگز اب نمی نوشدیعنی چی؟ 

ان کدام بچه ای است که به مادرش شیر میدهدیعنی چی؟ 

ان کدام  شب تاریک است که در میان روز دیده میشودیعنی چی؟

........................................

.................................................

.............................................................

1.افتابه

2.خواب

3.تخم مرغ

4.گرمابه

5.قارچ

6.موش کانگورویی

 7.رودخانه

8.سیاهی چشم 

 


نوشته شده در دوشنبه 90/5/31ساعت 9:46 عصر توسط علی نظرات ( ) |


کد قالب جدید قالب های پیچک